Bijbelwoud, voor als de bomen het bos verbergen.

HOME
NIEUWSBERICHTEN
AANVULLINGEN
ABOUT/CONTACT

Aanvullingen van nieuwe Bijbels

Nadat ons boekje verschenen is, zijn er nieuwe bijbelvertalingen verschenen. Uiteraard konden we die nog niet bespreken in ons boek, daarom zal dat hier gebeuren.

De BasisBijbel

In 1998 zocht Jacoline Kleyn een “simpele” Bijbel voor haar kinderen maar zij vond die niet. De bestaande uitgaven gebruikten teveel moeilijke woorden als 'tabernakel' en 'zondvloed'; verder waren er slechts samenvattingen met de bekendste verhalen of (gedeeltelijke) navertellingen. Een complete bijbel op laag niveau was er niet... Als iets niet bestaat, dan maak je het, en ondersteund door echtgenoot Marten schreef Kleyn een eigen hertaling, bedoeld voor iedereen die problemen heeft met het lezen van de “reguliere” Bijbeluitgaven, waaronder mensen met dyslexie. De geplande 8 jaar werken eraan bleken echter wat te krap, dus pas in 2013 verscheen op internet de BasicBijbel; twee jaar later werd deze omgedoopt tot BasisBijbel, omdat die naam beter bij een Nederlandse vertaling past.
Nadat er in 2014 en 2015 al speciale uitgaven van het Nieuwe Testament waren verschenen (BikerBijbel, TruckerBijbel en MetalBijbel), bracht de Zakbijbelbond in 2016 de gehele BasisBijbel als boek uit.

De basis van de BasisBijbel is: de (Jongbloed-editie van de) Statenvertaling herschrijven tot iets eenvoudigs. Naast de Statenvertaling zijn de volgende Bijbels en werken geraadpleegd ter verheldering van moeilijke passages:

 • Nederlands
  • De NBG’51;
  • Het Boek;
  • De Willibrordvertaling;
  • De Herziene Statenvertaling;*
  • De Nieuwe Bijbelvertaling;*
 • Engels
  • De King James-Version;
  • De New International Version (1984);
  • De Amplified Bible;
 • Frans
  • De Louis Segond-editie;
 • Koinè Grieks
  • Interlinear Greek-English New Testament van Jay P. Green sr. (1996).
*: Voor zover beschikbaar; pas een aantal jaar in het project zijn deze uitgaven verschenen.

Voor een aantal Profeten is gebruik gemaakt van de Profetenserie van Gert A. van de Weerd, iemand die, als leek, de profeten aan het doorwerken is en tot zijn eigen vertaling komt. Deze serie wordt heel hoog geschat, zoals het Reformatorisch Dagblad meldt.

Eenvoud was het hoofddoel bij het maken van de BasisBijbel, maar tegelijk is men bepaald niet over één nacht ijs gegaan als het gaat om recht doen aan het Woord: dit had een zéér hoge prioriteit.

(Overigens is ‘tabernakel’ omgezet naar ‘tent’, en ‘zondvloed’ naar ‘grote overstroming’.)

De nieuwe versie van de Nieuwe-Wereldvertaling

Nadat in 1969 de Nieuwe Wereldvertaling in Nederland was verspreid binnen het Wachttorengenootschap, ontstond ook daar de behoefte aan een wat moderner vertaling. Woorden als ‘lankmoedigheid’ (geduld) en ‘vrees voor God’ (‘ontzag voor God’) worden niet begrepen door de persoon in de straat en uitdrukkingen uit de tijd van het ontstaan van de Bijbel zijn voor ons nu soms abracadabra: wie snapt wat ‘het niervet van tarwe’(Deuteronomium 32:14) is, bijvoorbeeld? (Het betekent ‘de beste tarwe’ of ‘het beste deel van de tarwe’.)

In 2013 is de nieuwe Engelse versie van deze Bijbel verschenen, die de basis vormde voor de op 27 mei 2017 gepresenteerde Nederlandse vertaling; naast de Engelse New World Translation hebben de vertalers naar het Nederlands (waaronder Hebraïci en kenners van het koinè Grieks) steeds de bronteksten erbij gehouden. Dit waren voor het Oude Testament zowel de Biblia Hebraica Stuttgartensia als de Biblia Hebraica Quinta (voor zover verschenen) en voor het Nieuwe Testament Westcott-Hort, Nestle-Aland en de tekst van de United Bible Societies.

Net als in de vorige editie is een aantal vertaalkeuzes gemaakt die typisch zijn voor de theologie van het Wachttorengenootschap, waaronder gebruik van de naam Jehova.

Hoe zat het ook alweer?

Uit elke Bijbel hebben we een aantal teksten geselecteerd die volgens ons redelijk representatief zijn voor de teksten en stijl van zowel het Bijbelboek als de vertaling:

 • Genesis 1:1-2:4
 • Psalm 23
 • Jona 1:4-2:3
 • Mattheüs 6:1-8
 • Efeziërs 1:3-23
 • 2 Tessalonicenzen 1:3-12
 • Filemon

Hier hebben we een iets aangepaste versie van Brouwers leesindexmethode op losgelaten. Daarnaast hebben we diezelfde teksten nogmaals beoordeeld, maar dan met een punt-komma (;) gerekend als einde van een zin: de zogenoemde ‘knip-telling’. Omdat een tekst dan als makkelijker wordt beoordeeld, is dat in het plaatje (indien er verschil is) het lichtgekleurde extra stukje bovenaan de grafiek.

Voor verdere informatie en details, verwijs ik u naar onze uitgave.

Overzicht van leesbaarheid

Bij vergelijking van de oude en de nieuwe Nieuwe-Wereldvertaling valt meteen op dat de nieuwe beduidend makkelijker leesbaar is dan de oude. In publicaties die verschenen zijn rondom de presentatie van deze nieuwe vertaling werd daar ook steeds de nadruk op gelegd. Het gebruik van punt-komma's is tot een minimum beperkt: in de teksten die wij onderzochten, staat er geen. Leuk detail, ter vergelijking: een snelle telling leverde in de hele Bijbel 357 punt-komma's op.
De BasisBijbel zit qua leesbaarheid dicht tegen de BGT aan: dat is volledig in lijn met wat we verwachtten. Omdat er bij het maken van de BasisBijbel niet gekozen is voor een beperkte woordenschat, zoals bij de BGT, wordt die iets moeilijker beoordeeld, maar het verschil is minimaal. Ook hier is het gebruik van punt-komma's zeer beperkt: in onze selectie geen. Dat is niet zo vreemd, want in de hele bijbelvertaling komen ze niet voor.

Alle Bijbels in staafdiagram, met en zonder kniptelling

Creative Commons-Licentie
© 2018-2023 HJ Wisselink en JW Dijkshoorn.
De inhoud van deze website valt onder een Creative Commons by-nc-sa 4.0 licentie.
Voor contact, zie de ‘About’-pagina.